Singhamortar
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ALL PRODUCTS

SF01

ปูนฉาบไฟเบอร์โค้ท สีเทา สูตรเฟล็กซิเบิ้ล นาโน พลัส+

ปูนซีเมนต์เบสชนิดพิเศษ สำหรับการใช้งานฉาบเก็บรอยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ฉาบพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ ตลอดจนการฉาบพื้นผิวที่หลากหลาย (Multi-Surface Coating) เช่น เหล็ก, โฟม, ปูน และผิวคอนกรีต

SC01

ปูนฉาบไลท์เวทโค้ท สีเทา สูตรเฟล็กซิเบิ้ล นาโน พลัส+

ปูนซีเมนต์เบสชนิดพิเศษ สำหรับการใช้งานฉาบเก็บรอยต่อผนังพาเนลมวลเบา ตลอดจนการฉาบพื้นผิวที่หลากหลาย (Multi-Surface Coating) เช่น เหล็ก, โฟม, ปูน และผิวคอนกรีต

SG01

ปูนกาวซุปเปอร์กลู สูตรมัลติบอนดิ้ง เทคโนโลยี

งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ, ปูกระเบื้องทับกระเบื้องเก่า สามารถใช้ยึดติดวัสดุที่หลากหลาย เช่น เหล็ก, โฟม และคอนกรีต

SP03P

ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรพรีเมี่ยม นวัตกรรมเฟล็กซิเบิ้ล นาโน เทคโนโลยี

งานฉาบอิฐมวลเบา สูตรเฟล็กซิเบิ้ล นาโน เทคโนโลยี คุณภาพผนังระดับพรีเมี่ยม

SP03F

ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรละเอียด

งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท ที่ต้องการผิวหน้าละเอียด

SM02

ปูนก่ออิฐมวลเบา

งานก่อผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท

ST02

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง

งานปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ขนาด 60x60 ซม.ขึ้นไป กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องแกรนิตโต้, กระเบื้องหินอ่อน, แกรนิต, หินธรรมชาติ และงานปูสระว่ายน้ำ

ST01

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ขนาดมาตรฐาน

งานปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 60x60 ซม. กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา และกระเบื้องแกรนิตโต้

SK01

สกิมโค้ท สีเทา

งานฉาบผิวบาง สีเทา ก่อนทำการทาสี งานฉาบผนังคอนกรีต, ฝ้าเพดาน, ท้องพื้นคอนกรีต, แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

SK02

สกิมโค้ท สีขาว

งานฉาบผิวบาง สีขาว ก่อนทำการทาสี งานฉาบผนังคอนกรีต, ฝ้าเพดาน, ท้องพื้นคอนกรีต

SP01

ปูนฉาบทั่วไป

งานฉาบผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อค, อิฐขาว

SP02

ปูนฉาบผิวคอนกรีต

งานฉาบปิดผนังผิวคอนกรีตที่เรียบมัน อาทิ ผนังหล่อคอนกรีต, ผนังหล่อช่องลิฟต์ เสาคอนกรีต, คานคอนกรีต

SP03

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท

SM01

ปูนก่อทั่วไป

งานก่อผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อค, อิฐขาว

SL01

ปูนเทปรับระดับ

งานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง

ST01E

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง อีโค่

งานปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 40x40 ซม. กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา