Line URL
Line URL
Line URL
Line URL

     โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2539 โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิตอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ผู้รับเหมาเกิดความต้องการสินค้าในกลุ่มปูนสำเร็จรูปที่ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งในยุคนั้นการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการใช้ปูนซีเมนต์เขียว ที่ต้องการผสมทรายและหินเพิ่มเติม ทำให้งานที่ส่งมอบเกิดความล่าช้า อีกทั้งคุณภาพของงานผนังที่ได้มีความหยาบกร้าน, มีรอยแตกร้าว, ต้องแก้งานและมักไม่ผ่านการตรวจรับ

     เมื่อมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ผู้บริหารของทางไวท์คลาวน์ซึ่งมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญทางด้านสูตรเคมีการผลิตสินค้า และการสร้างเครื่องจักรประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงโอกาส และความก้าวหน้าในการสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกในการทำงานทุกขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ขึ้นที่จังหวัดราชบุรี

     ถ้ากล่าวถึงปูนสำเร็จรูปหรือปูนมอร์ตาร์ โรงงานปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ถือเป็นโรงงานปูนชั้นนำในประเทศไทย ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นปูนก่อ-ฉาบอิฐมวลเบา ,กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง, ปูนสกิมโค้ท และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำในตลาดให้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     จากความไว้วางใจและการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการปูนสำเร็จรูปที่มีให้เรามาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทำให้เราตระหนักและรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จึงเป็นที่มาของการคิดค้นพัฒนาสูตรและผลิตปูนสำเร็จรูปคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ "สิงห์มอร์ต้าร์"