ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ร่วมกันทำความสะอาด วัดบ้านฆ้อง

โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ร่วมกันทำความสะอาด วัดบ้านฆ้อง ทางโรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ผู้ผลิตสิงห์มอร์ตาร์ ได้ติดต่อประสานงานกับทางวัดบ้านฆ้องน้อย ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อเข้าไปทำ Big Cleaning Day ร่วมกับทางวัด โดยปกติทางวัดบ้านฆ้องน้อยถือเป็น สถานที่ศูนย์รวมจิดใจของสังคมชุมชนในระแวกนั้น ทางโรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ได้เช้าไปทำความสะอาดในทุกส่วน พร้อมทั้งยังมอบปัจจัยให้กับวัดสม่ำเสมอในทุกปี

Tags : โรงปูน, สิงห์มอร์ตาร์, ไวท์คลาวน์, เพื่อสังคม, กิจกรรมเพื่อสังคม, ปูนสิงห์, กวาดวัด,

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนสด...ที่แข็งแรงกว่า โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ร่วมกันทำความสะอาด วัดบ้านฆ้อง | singhamortar.com - สิงห์มอร์ตาร์ | Singhamotar Singhamortar
Line URL
Line URL
Line URL
Line URL