ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ร่วมปลูกป่ากับกรมแรงงานและสวัสดิการเพื่อสังคม

โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ร่วมปลูกป่ากับกรมแรงงานและสวัสดิการเพื่อสังคม ทางโรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ผู้ผลิตสิงห์มอร์ตาร์ เข้าร่วมกับกรมแรงงานและสวัสดิการสังคม ในวันแรงกับ กิจกรรมปลูกป่าสืบสานปณิธานพ่อหลวง ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนหนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยทางคณะผู้จัดการและพนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกป่าและมอบทุนการศึกษา ให้กับน้องๆในโรงเรียน เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี

Tags : โรงปูน, สิงห์มอร์ตาร์, ปูนสิงห์, ไวท์คลาวน์, เพื่อสังคม,

สิงห์มอร์ตาร์ ปูนสด...ที่แข็งแรงกว่า โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ร่วมปลูกป่ากับกรมแรงงานและสวัสดิการเพื่อสังคม | singhamortar.com - สิงห์มอร์ตาร์ | Singhamotar Singhamortar
Line URL
Line URL
Line URL
Line URL