Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
สิงห์มอร์ตาร์
Singhamortar

SP03P

SINGHA LIGHT PLASTERING MORTAR

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * เพิ่มแรงยึดประสานเหนียวแน่นด้วยเทคโนโลยีเฟล็กซิเบิ้ลนาโนเทคโนโลยี (Flexible Nano Technology) จบปัญหาแตกร้าวของผนัง * ใส่สารเคมีป้องกันความร้อน บ้านเย็น

SP03F

ปูนฉาบอิฐมวลเบาสูตรละเอียด

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * หน้างานที่ได้มีความละเอียดพิเศษ * ฉาบนุ่ม ลื่น เบามือช่าง

SM02

ปูนก่ออิฐมวลเบา

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * ให้การยึดเกาะสูง ยึดติดกับอิฐได้แน่น * ก่อกาวได้แบบบาง ประหยัดและได้พื้นที่มาก

ST02

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * มีคุณสมบัติที่ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวพิเศษ * สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที * ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก * พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 1 วัน

ST01

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ขนาดมาตรฐาน

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * ลดปัญหากระเบื้องหลุดร่อน * สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที * ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก * พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 1 วัน

SK02

สกิมโค้ท สีเทา

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * แก้ปัญหารอยแตกลายงา, รอยตามด, รอยขรุขระ, ผนังที่มีผิวหนาหยาบ * มีคุณสมบัติที่ให้แรงยึดเกาะสูงไม่หลุดร่อน * ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ทนแดด-ทนฝน * สามารถฉาบบนผนังที่ทาสีรองพื้นได้

SK02

สกิมโค้ท สีขาว

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ขาว Masonry Cement Type-S มอก.133-2556 * แก้ปัญหารอยแตกลายงา, รอยตามด, รอยขรุขระ, ผนังที่มีผิวหนาหยาบ * มีคุณสมบัติที่ให้แรงยึดเกาะสูงไม่หลุดร่อน * ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก * สามารถฉาบบนผนังที่ทาสีรองพื้นได

SP01

ปูนฉาบทั่วไป

SP02

ปูนฉาบผิวคอนกรีต

SP03

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

SM01

ปูนก่อทั่วไป

SL01

ปูนเทปรับระดับ

ST01E

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง อีโค่

SF01

ปูนฉาบไฟเบอร์โค้ท สีเทา SF01

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * ฉาบพื้นผิวและรอยต่อไฟเบอร์ซีเมนต์ * ฉาบได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย * ยืดหยุ่นสูงพิเศษ ทนแรงสั่นสะเทือน * ขัดง่าย เบามือช่าง

SC01

ปูนฉาบไลท์เวทโค้ท สีเทา SC01

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * ฉาบพื้นผิวและรอยต่อผนังพาเนลมวลเบาได้บางระดับ 1-3 มม. * ฉาบได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย * ยืดหยุ่นสูงพิเศษ ทนแรงสั่นสะเทือน * ขัดง่าย เบามือช่าง

SG01

ปูนกาวซุปเปอร์กลู SG01

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 * ปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ เหนียวแน่นพิเศษ * ปูกระเบื้องทับกระเบื้องไม่ต้องรื้อ * สามารถใช้ยึดประสานกับวัสดุที่หลากหลากหลาย

SF01

ปูนฉาบไฟเบอร์โค้ท สีเทา

ใช้ฉาบพื้นผิวและปิดรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และสามารถฉาบได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย (Multi-Surface Coat) เช่น ผนังปูน, ผนังคอนกรีต, โฟม และเหล็ก

SC01

ปูนฉาบไลท์เวทโค้ท สีเทา

ใช้ฉาบพื้นผิวและปิดรอยต่อผนังพาเนลมวลเบาและ สามารถฉาบได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย(Multi-Surface Coat) เช่น ผนังปูน, ผนังคอนกรีต, โฟม และเหล็ก

SG01

ปูนกาวซุปเปอร์กลู สูตรมัลติบอนดิ้ง เทคโนโลยี

งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ, ปูกระเบื้องทับกระเบื้องเก่าสามารถใช้ยึดประสานกับวัสดุที่หลากหลากหลาย เช่น โฟม, คอนกรีต และเหล็ก

SP03F

ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรละเอียด

งานฉาบอิฐมวลเบาผิวหน้าละเอียด

SM02

ปูนก่ออิฐมวลเบา

งานก่อผนังอิฐมวลเบา

ST02

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง

งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่และปูสระว่ายน้ำ

ST01

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ขนาดมาตรฐาน

งานปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 60x60

SK01

สกิมโค้ท สีเทา

งานฉาบแต่งสกิมโค้ท สีเทา

SK02

สกิมโค้ท สีขาว

งานฉาบแต่งสกิมโค้ท สีขาว

SP01

ปูนฉาบทั่วไป

งานฉาบอิฐทั่วไป

SP02

ปูนฉาบผิวคอนกรีต

งานฉาบผนังคอนกรีตที่เรียบมัน

SP03

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

งานฉาบอิฐมวลเบาทุกประเภท

SM01

ปูนก่อทั่วไป

งานก่อผนังอิฐทั่วไป

SL01

ปูนเทปรับระดับ

งานเทปรับระดับพื้นก่อนปูวัสดุตกแต่ง

ST01E

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง อีโค่