Line URL
Line URL
Line URL
สิงห์มอร์ตาร์
Singhamortar

สิงห์ปูนฉาบทั่วไป

งานฉาบผนังอิฐมอญ (อิฐแดง) หน้าเรียบ / หน้าไม่เรียบ , อิฐบล็อกช่องกลวงทุกขนาด , อิฐขาวทุกขนาด ฉาบได้นุ่ม ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนฉาบผิวคอนกรีต

งานฉาบปิดผิวคอนกรีต , เสาคอนกรีต , คานคอนกรีต , ผนังช่องลิฟท์ที่พื้นผิวมีความมัน ปูนฉาบได้นุ่ม ยึดเกาะได้ดี ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ที่ผลิตผ่านระบบ การอบไอนํ้าความดันสูง (Autoclaved System) และ ระบบไม่ผ่านการอบไอนํ้า ความดันสูง (Non-Autoclaved System) ปูนฉาบได้นุ่ม ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรละเอียด

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ที่ผลิตผ่านระบบ การอบไอนํ้าความดันสูง (Autoclaved System) และ ระบบไม่ผ่านการอบไอนํ้า ความดันสูง (Non-Autoclaved System) ปูนฉาบได้นุ่ม ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรพรีเมี่ยม

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ที่ผลิตผ่านระบบ การอบไอนํ้าความดันสูง (Autoclaved System) และ ระบบไม่ผ่านการอบไอนํ้า ความดันสูง (Non-Autoclaved System) ปูนฉาบได้นุ่ม ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ที่ผลิตผ่านระบบ การอบไอนํ้าความดันสูง (Autoclaved System) และ ระบบไม่ผ่านการอบไอนํ้า ความดันสูง (Non-Autoclaved System) ปูนฉาบได้นุ่ม ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนก่อทั่วไป

งานก่อผนังอิฐมอฐ (อิฐแดง) หน้าเรียบ / หน้าไม่เรียบ , อิฐบล็อกช่องกลวง ทุกขนาด , อิฐขาวทุกขนาด ปูนให้ค่าการยึดเกาะสูง เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน , อาคารโรงงาน , รั้วล้อม และอื่นๆ

สิงห์ปูนก่ออิฐมวลเบา

งานก่อผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ที่ผลิตผ่านระบบ การอบไอนํ้าความดันสูง (Autoclaved System) และ ระบบไม่ผ่านการอบไอนํ้า ความดันสูง (Non-Autoclaved System) ปูนให้ค่าการยึดเกาะสูง ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน , ต่อเติม , อาคารโรงงาน , รั้วล้อม และอื่นๆ

สิงห์ม่วง 5 ดาว ปูนก่ออิฐมวลเบา

งานก่อผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ที่ผลิตผ่านระบบ การอบไอนํ้าความดันสูง (Autoclaved System) และ ระบบไม่ผ่านการอบไอนํ้า ความดันสูง (Non-Autoclaved System) ปูนให้ค่าการยึดเกาะสูง ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน , ต่อเติม , อาคารโรงงาน , รั้วล้อม และอื่นๆ

สิงห์ปูนเทปรับระดับ

งานเทปรับระดับพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบ พร้อมสําหรับวัสดุตกแต่ง เช่น กระเบื้อง , ปาร์เก้ , พรม และอื่นๆ เนื้อปูนข้นเหลวสมํ่าเสมอ มีสารเคมีที่ช่วยในการ ไหลตัวที่ดี ทําให้เทปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

สิงห์กาวซีเมนต์ สูตรอีโค่

งานปูกระเบื้องเซรามิกดูดซึมนํ้าปกติ ขนาดสูงสุดที่ 40x40 ซม. ทั้งพื้น และผนังซีเมนต์ เนื้อปูน มีความเหนียว ปูได้ง่าย ทดแทนการใช้ปูนดํา เหมาะสําหรับงานปูกระเบื้องตกแต่ง สําหรับบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์กาวซีเมนต์ สูตรมาตรฐาน

งานปูกระเบื้องเซรามิค , แกรนิตโต้ , หินอ่อน ขนาดสูงสุดที่ 60x60 ซม. ทั้งพื้น และผนังซีเมนต์ภายใน-ภายนอกอาคาร เนื้อปูนมีความเหนียว ปูได้ง่าย ลดการ ไหลตัว เมื่อปูกระเบื้องบนผนัง เหมาะสําหรับงานปูกระเบื้องตกแต่งสําหรับบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์กาวซีเมนต์ สูตรคุณภาพสูง

งานปูกระเบื้องเซรามิค , แกรนิตโต้ , หินอ่อน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 60x60 ซม. ทั้งพื้น-ผนัง ภายใน และภายนอกอาคาร เนื้อปูนมีความเหนียว แรงยึดเกาะสูง ทนต่อแรงดันนํ้าภายในสระ ปูได้ง่าย เหมาะสําหรับงานปูกระเบื้องตกแต่งบ้าน อาคาร และสระว่ายนํ้าทุกประเภท

สิงห์กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์กลู

งานปูกระเบื้องเซรามิค , แกรนิตโต้ , หินอ่อน ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ สามารถ ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายใน และภายนอกอาคาร , ปูกระเบื้องทับกระเบื้องเดิม เนื้อปูนมีความเหนียว แรงยึดเกาะสูงพิเศษ กระเบื้องไม่ไหลตัว ทนทานต่อทุก สภาวะอากาศ ปูได้ง่าย เหมาะสําหรับงานปูกระเบื้องตกแต่งบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนฉาบสกิมโค้ท สีเทา

งานฉาบแต่งผิวขั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , พรีคาส , ฝ้าเพดาน แผ่นบอร์ดสําเร็จรูปชนิดต่างๆ ปูนฉาบได้นุ่ม ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงาน ผนังบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนฉาบสกิมโค้ท สีขาว

งานฉาบแต่งผิวขั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , พรีคาส , ฝ้าเพดาน แผ่นบอร์ดสําเร็จรูปชนิดต่างๆ ปูนฉาบได้นุ่ม ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงาน ผนังบ้าน และอาคารทุกประเภท

สิงห์ปูนกันซึม วอเตอร์ ซีล

งานกันซึมบริเวณต่างๆ เช่น หลังคา , ดาดฟ้า , ระเบียง , ห้องน้ำ , สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา , อ่างเก็บน้ำ , แท็งค์เก็บน้ำ , ช่องลิฟท์ , อุโมงค์ , ห้องใต้ดิน และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า เพื่อทำสวนลอยฟ้า โดยการทา วอเตอร์ ซีลก่อนปูกระเบื้อง หรือทาทับหน้าบนโครงสร้าง สามารถทาทับกระเบื้องเดิมที่รั่วซึมก่อนปูกระเบื้องใหม่ ได้โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้อง ทาบนวัสดุที่หลากหลาย เช่น เหล็ก , ไม้ , เรซิ่น , โฟม เพื่อเปลี่ยนพื้นผิวเป็นคอนกรีตก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง เป็นต้น

สิงห์ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนฉาบทั่วไป

สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพปูนฉาบทั่วไป

สิงห์ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนฉาบอิฐมวลเบา

สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพปูนฉาบอิฐมวลเบา

สิงห์ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนก่ออิฐมวลเบา

สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพปูนก่ออิฐมวลเบา

สิงห์ปูนฉาบเก็บรอยต่อไฟเบอร์โค้ท

งานฉาบเก็บรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด , งานฉาบแต่งผิวขั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , พรีคาส , ฝ้าเพดาน , แผ่นบอร์ดสําเร็จรูปชนิดต่างๆ , เหล็ก ไม้ , โฟม ปูนฉาบได้ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ทุกประเภท

สิงห์กาวยาแนว สูตรมาตรฐาน

งานยาแนวร่องกระเบื้องที่มีความกว้าง 1-7 มม. สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำตามสัดส่วนผสมให้เข้ากันก็สามารถใช้งานได้ทันที