Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SG01

ปูนกาวซุปเปอร์กลู สูตรมัลติบอนดิ้ง เทคโนโลยี


  • คุณสมบัติเด่น

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555

* ปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ เหนียวแน่นพิเศษ

* ปูกระเบื้องทับกระเบื้องไม่ต้องรื้อ

* สามารถใช้ยึดประสานกับวัสดุที่หลากหลากหลาย

  • ข้อมูลทั่วไป

* น้ำหนัก : 20 กก.

* พื้นที่การใช้งาน (ตรม./ถุง) :

          - เกรียงหวีขนาด 3x3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตร.ม.    
          - เกรียงหวีขนาด 6x6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5-6 ตร.ม.
          - เกรียงหวีขนาด 10x10 มม. ได้พื้นที่ขนาด 2-3 ตร.ม.

* อัตราการผสม : น้ำสะอาด 4 – 4.5 ลิตร ต่อกาว 1 ถุง (20กก.)