Line URL
Line URL
Line URL
product

standard มอก. 2706-2559

สิงห์ม่วง 5 ดาว ปูนก่ออิฐมวลเบา
SM03

งานก่อผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ที่ผลิตผ่านระบบ การอบไอนํ้าความดันสูง (Autoclaved System) และ ระบบไม่ผ่านการอบไอนํ้า ความดันสูง (Non-Autoclaved System) ปูนให้ค่าการยึดเกาะสูง ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน , ต่อเติม , อาคารโรงงาน , รั้วล้อม และอื่นๆ

คุณสมบัติ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ผสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน
- เนื้อปูนเหนียว แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง 2 เท่า
- ก่อกาวได้บาง ประหยัด และได้พื้นที่มาก
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 13 MPa* ผนังอิฐที่ก่อแข็งแกร่ง

ขั้นตอนการเตรียมงาน

- พื้นที่ต้องการก่อต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษคอนกรีตและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

การผสม

- เทปูนลงในน้ำสะอาด และทำการผสมด้วยเครื่องมือผสม
- ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงกวนอีกครั้งก่อนนำมาใช้
- ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชม. เมื่อผสมแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มเติมในภายหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

- เริ่มก่อผนังจากมุมเสาด้านใดด้านหนึ่งก่อน
- ปาดปูนก่อมวลเบา ที่อิฐมวลเบา ความหนาของปูนประมาณ 2-3 มม.
- ก่อผนังตามขั้นตอนการก่ออิฐทั่วไป
- ตรวจสอบระดับระนาบ และดิ่งด้วยเส้นเอ็นที่ขึงไว้ หรือเครื่องมือวัดระดับน้ำ
- ควรยึดผนังด้วยแผ่นยึดเหล็ก (Metal Strap) ความยาวประมาณ 22 ซม. ยึดด้วยพุกสกรู ทุกระยะ 2 ชั้นของแนวก่อ

เพิ่มเติม

ควรใช้งานร่วมกับสิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา เพื่อให้ได้งานผนังคุณภาพดีที่สุด
รหัสSM03
สีของปูนสีเทา
น้ำหนัก40 กก.
อัตราส่วนน้ำ10-10.5 ลิตร ต่อ ถุง
พื้นที่ก่ออิฐมวลเบาขนาด 7.5 ซม. ที่ความหนา 2-3 มม. ได้พื้นที่ 25-26 ตร.ม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

3 เดือน นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม