Line URL
Line URL
Line URL
product

สิงห์ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนก่ออิฐมวลเบา
SB03

สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพปูนก่ออิฐมวลเบา

คุณสมบัติ

- ปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติให้ปูนปอร์ตแลนด์สามารถใช้งานเป็นปูนก่ออิฐมวลเบาได้
- เพื่มแรงยึดเกาะและความแข็งแรงให้กับปูนก่ออิฐมวลเบา

ขั้นตอนการทำงาน

- เทปูนปอร์ตแลนด์ (ปูนแดง) 1 ถุง (50 กก.) ลงในภาชนะผสม
- โรย“สิงห์” ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนก่ออิฐมวลเบา (SB03) 1 ถุง กระจายตัวให้ทั่วภายในภาชนะผสม
- คลุกเคล้าปูนปอร์ตแลนด์(ปูนแดง) และ ผง SB03 ให้เข้ากัน
- เติมทรายลงในภาชนะผสมในสัดส่วนปูนปอร์ตแลนด์ : ทราย สูงสุด ไม่เกิน 1 : 2 ส่วน
- เติมน้ำลงในภาชนะผสมให้เหมาะสมกับการใช้งานปูนก่ออิฐมวลเบา
- ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน และ ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีก่อนการใช้งาน
รหัสSB03
น้ำหนัก1 กก.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปี นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม