Line URL
Line URL
Line URL
product

สิงห์ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนฉาบอิฐมวลเบา
SB02

สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพปูนฉาบอิฐมวลเบา

คุณสมบัติ

- ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบ
- ปรับปรุงคุณสมบัติปูนฉาบให้มีความนุ่มลื่น ฉาบง่าย
- ช่วยลดปัญหาปูนฉาบแตกลายงา
- ประหยัดการใช้ปูนซีเมนต์ผสม(ปูนเขียว)

ขั้นตอนการทำงาน

- เทปูนซีเมนต์ผสม(ปูนเขียว) 1 ถุง (50 กก.) ลงในภาชนะผสม
- โรย “สิงห์” ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนฉาบทั่วไป (SB02)1 ถุง กระจายตัวให้ทั่วภายในภาชนะผสม
- คลุกเคล้าปูนซีเมนต์ผสม(ปูนเขียว) และ ผง SB02 ให้เข้ากัน
- เติมทรายลงในภาชนะผสมในสัดส่วนปูน : ทราย สูงสุดไม่เกิน 1 : 2.5 ส่วน
- เติมน้ำลงในภาชนะผสมให้เหมาะสมกับการใช้งานปูนฉาบ
- ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน และ ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีก่อนการใช้งาน
รหัสSB02
น้ำหนัก0.5 กก.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปี นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม