Line URL
Line URL
Line URL
product

standard มอก. 598-2560

สิงห์ปูนก่อทั่วไป
SM01

งานก่อผนังอิฐมอฐ (อิฐแดง) หน้าเรียบ / หน้าไม่เรียบ , อิฐบล็อกช่องกลวง ทุกขนาด , อิฐขาวทุกขนาด ปูนให้ค่าการยึดเกาะสูง เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน , อาคารโรงงาน , รั้วล้อม และอื่นๆ

คุณสมบัติ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ปูนปั้นขึ้นรูปได้ง่าย ช่วยลดการสูญเสียขณะก่อ
- ผสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน
- เนื้อปูนเหนียว แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 13 MPa* ผนังอิฐที่ก่อแข็งแกร่ง

ขั้นตอนการเตรียมงาน

- พื้นที่ต้องการก่อต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษคอนกรีตและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
- บ่มน้ำอิฐให้ชุ่มพอประมาณ ทิ้งไว้ให้หมาด

การผสม

- เทปูนลงในน้ำสะอาด และทำการผสมด้วยเครื่องมือผสม
- ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงกวนอีกครั้งก่อนนำมาใช้
- ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชม. เมื่อผสมแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มเติมในภายหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

- เริ่มก่อผนังจากมุมเสาด้านใดด้านหนึ่งก่อน
- ก่อผนังตามขั้นตอนการก่ออิฐทั่วไป ป้ายปูนก่อให้มีความหนา 1-2 ซม.
- ตรวจสอบระดับระนาบ และดิ่งด้วยเส้นเอ็นที่ขึงไว้และระดับน้ำ
- ควรเสียบเหล็กหนวดกุ้งขนาด 6 มม.เข้ากับเสา หรือเสาเอ็นให้ยื่นออกมา 30-40 ซม. ทุกๆความสูงที่ก่อ 40-50 ซม.

การบ่มน้ำ

- หลังจากก่อผนังแล้ว 24 ชม. ให้กลับมาบ่มน้ำ วันละ 1 ครั้ง ต่อไป 3-7 วัน
- ถ้าอากาศแห้ง และถูกแสงแดดจัดให้เพิ่มการบ่มน้ำเป็นวันละ 2-3 ครั้ง จนครบ 7 วัน

เพิ่มเติม

ควรใช้งานร่วมกับสิงห์ปูนฉาบทั่วไป เพื่อให้ได้งานผนังคุณภาพดีที่สุด
รหัสSM01
สีของปูนสีเทา
น้ำหนัก40 กก.
อัตราส่วนน้ำ6-6.5 ลิตร ต่อ ถุง
พื้นที่ก่ออิฐมอญ ก่อหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 1 ตร.ม.
ก่ออิฐบล็อก ก่อหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.1 ตร.ม.
ก่ออิฐขาว ก่อหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 1.9 ตร.ม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

3 เดือน นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม