Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SM01

สิงห์ ปูนก่อทั่วไป


  • ประเภทงาน

* งานก่อผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อค, อิฐขาว

  • คุณสมบัติเด่น

ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
ให้การยึดเกาะสูง ยึดติดกับอิฐได้แน่น

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก 40 กก.
พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
          - ก่ออิฐมอญ หนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 1 ตร.ม.
          - ก่ออิฐบล็อค หนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.1 ตร.ม.
          - ก่ออิฐขาว หนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 1.9 ตร.ม.
อัตราการผสม : น้ำสะอาด 8-9 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง