Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP02

ปูนฉาบผิวคอนกรีต


* งานฉาบปดผนังผิวคอนกรีตที่เรียบมัน อาทิ ผนังหล่อคอนกรีต, ผนังหล่อช่องลิฟท์ เสาคอนกรีต, คานคอนกรีต * น้ำหนัก 40 กก.