Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP02

สิงห์ ปูนฉาบผิวคอนกรีต


  • ประเภทงาน

* งานฉาบปิดผนังผิวคอนกรีตที่เรียบมัน อาทิ ผนังหล่อคอนกรีต, ผนังหล่อช่องลิฟต์ เสาคอนกรีต, คานคอนกรีต

  • คุณสมบัติเด่น

ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 
ยึดเกาะได้ดีกับผนังคอนกรีตที่เรียบมัน
ฉาบนุ่ม ลื่น เบามือช่าง

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก 40 กก.
พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.5 ตร.ม.
อัตราการผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง