Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

ST01E

สิงห์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง อีโค่


  • ประเภทงาน

* งานปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 40x40 ซม. กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา

  • คุณสมบัติเด่น

ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
ปูได้ง่าย ลดปัญหากระเบื้องหลุดร่อน
ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก 20 กก.
อัตราการผสม : น้ำสะอาด 3-4 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง 
* พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) :
       - เกรียงหวีขนาด 3x3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตร.ม.
       - เกรียงหวีขนาด 6x6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5-6 ตร.ม.
       - เกรียงหวีขนาด 10x10 มม. ได้พื้นที่ขนาด 2-3 ตร.ม.

  • ทดสอบตามมาตรฐาน

EN 12004:2007
* ISO 13007 part 2-4.4.4.2 or EN 1348-8.2
* ISO 13007 part 2-4.4.4.3 or EN 1348-8.3
* ISO 13007 part 2-4.4.4.4 or EN 1348-8.3
* ISO 13007 part 2-4.1 or EN 1346