Line URL
Line URL
Line URL
product

สิงห์ปูนฉาบเก็บรอยต่อไฟเบอร์โค้ท 20 กก.
SF01

งานฉาบเก็บรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด , งานฉาบแต่งผิวขั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , พรีคาส , ฝ้าเพดาน , แผ่นบอร์ดสําเร็จรูปชนิดต่างๆ , เหล็ก ไม้ , โฟม ปูนฉาบได้ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ทุกประเภท

คุณสมบัติ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก.15 เล่ม 1-2555

- เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล

- ปูนมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงสั่นไหวบริเวณรอยต่อของแผ่น

- ฉาบได้ลื่น และเรียบเนียน

- สามารถฉาบบนผนังแตกลายงา , รอยตามด , รอยขรุขระ

- ขัดแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด

- สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขั้นตอนการเตรียมงาน

พื้นที่ต้องการฉาบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษปูนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

การผสม

- เทปูนลงในน้ำสะอาด และทำการผสมด้วยเครื่องมือผสม
- ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 1-3 นาที จึงกวนอีกครั้งก่อนนำมาใช้
- ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชม. เมื่อผสมแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มเติมในภายหลัง

วิธีการฉาบเก็บรอยต่อ

- ใช้โฟมเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่ารอยต่อ ยัดเข้าไปในร่องให้แน่น (กรณีรอยต่อลึก)

- ใช้สิงห์ ไฟเบอร์โค้ท (ผสมปูนต่อนํ้า = 4 : 1) เติมเต็มร่องรอยต่อหรือรอยแตกร้าวที่เปิดแผลไว้เพื่อรอซ่อมแซม จนมีความสูงหลังปูนแห้งหมาดเสมอกับผิวรอบข้าง

- เพื่อให้ได้ผลดีในกรณีเก็บรอยต่อ ควรติดเทปกาวตาข่ายไฟเบอร์หรือเทปผ้าลงบนรอยต่อที่เติมเต็มปูนจากขั้นตอนก่อนหน้า

- ตักปูนเล็กน้อยมารีดทับเทปผ้าให้ติดกับร่องรอยต่ออีกครั้ง

- รอจนปูนที่เติมเต็มร่องรอยต่อหรือรอยแตกร้าวที่เปิดแผลไว้แห้ง ใช้สิงห์ไฟเบอร์โค้ท (ผสมปูนต่อนํ้า = 3 : 1) ฉาบทับหน้าอีกครั้งจนได้ความหนาที่ต้องการ (ฉาบหนาไม่เกิน 1-2 มม.)

- ควรทิ้งปูนไว้ให้แห้งสนิท 24-48 ชั่วโมง แล้วจึงทำการขัดแห้ง ด้วยกระดาษทรายนํ้าเบอร์ 80-100

รหัสSF01
สีของปูนสีเทา
น้ำหนัก20 กก.
อัตราส่วนน้ำ
- สำหรับฉาบทับหน้า : สิงห์มอร์ตาร์ ไฟเบอร์โค้ท 3 ส่วน ต่อนํ้า 1 ส่วน
- สำหรับเติมเต็มร่องรอยต่อ หรือรอยแตกร้าวที่เปิดแผลไว้รอซ่อมแซม : สิงห์มอร์ตาร์ ไฟเบอร์โค้ท 4 ส่วน ต่อนํ้า 1 ส่วน
พื้นที่ฉาบหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ 28 ตร.ม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปี นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

Rizki Sadig