Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SL01

สิงห์ ปูนเทปรับระดับ


  • ประเภทงาน

* งานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง

  • คุณสมบัติเด่น

ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
ช่วยให้เทปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น
* สามารถรับแรงกดได้ดี

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก 40 กก.
พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : เทที่ความหนา 3 ซม. ได้พื้นที่ 0.75 ตร.ม.
อัตราการผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง 

  • ทดสอบตามมาตรฐาน

ASTM C109/C109M-13
* ASTM C91
/C91M-12