Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

ST02

สิงห์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง


  • ประเภทงาน

* งานปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ 60x60 ซ.ม. ขึ้นไป กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องแกรนิตโต้, กระเบื้องหินอ่อน, แกรนิต, หินธรรมชาติ และงานปูสระว่ายน้ำ

  • คุณสมบัติเด่น

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
* มีคุณสมบัติที่ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวพิเศษ
* สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
* ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก
* พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 1 วัน

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก : 20 กก.
* พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
         - เกรียงหวีขนาด 3x3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตร.ม.
         - เกรียงหวีขนาด 6x6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5-6 ตร.ม.
         - เกรียงหวีขนาด 10x10 มม. ได้พื้นที่ขนาด 2-3 ตร.ม.
* อัตราการผสม : น้ำสะอาด 3-4 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง

  • ทดสอบตามมาตรฐาน

EN 12004:2007
* ISO 13007 part 2-4.4.4.2 or EN 1348-8.2
* ISO 13007 part 2-4.4.4.3 or EN 1348-8.3
* ISO 13007 part 2-4.4.4.4 or EN 1348-8.3
* ISO 13007 part 2-4.1 or EN 1346