Line URL
Line URL
Line URL
product

สิงห์ ปูนฉาบเก็บรอยต่อ ผนังพรีคาสท์
SJ01

สำหรับงานฉาบเก็บรอยต่อผนังพรีคาสท์ ใช้งานง่ายเหมาะกับงานเก็บรอยต่อผนังพรีคาสท์ สำหรับอาคารทุกประเภท

คุณสมบัติ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก.15 เล่ม 1-2555

- เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล

- สามารถเก็บรอยต่อผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

- เนื้อปูนมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงสั่นสะเทือน

- ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน

- ขัดแต่งรอยต่อได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด

- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร

ขั้นตอนการเตรียมงาน

พื้นที่ต้องการฉาบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษปูนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

การผสม

- เทปูนลงในน้ำสะอาด และทำการผสมด้วยเครื่องมือผสม
- ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงกวนอีกครั้งก่อนนำมาใช้
- ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชม. เมื่อผสมแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มเติมในภายหลัง

วิธีการใช้งาน

- ใช้เกรียงโป้วขนาด 3 นิ้ว ฉาบปูนลงบนรอยต่อ

- ทิ้งไว้ให้ปูนแห้ง จึงทำการฉาบขึ้นชั้นถัดไป

- กรณีรอยต่อที่เป็นมุมฉาก ควรให้เกรียงเข้ามุม เพื่อให้เนื้อปูนสามารถเข้าถึงร่องได้ดีขึ้น

- ควรทิ้งไว้ให้ผนังแห้งอย่างน้อย 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ทำการขัดแต่งให้เรียบเสมอกัน ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด

- ทำการทาสีรองพื้น หรือทำการเคลือบด้วยวัสดุอื่น 

รหัสSJ01
สีของปูนสีเทา
น้ำหนัก2 กก.
อัตราส่วนน้ำผสมของเหลวและผงปูนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์กับปูนด้วยเครื่องมือผสม

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปี นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

Rizki Sadig