Line URL
Line URL
Line URL
product

สิงห์ปูนฉาบเก็บรอยต่อ แผ่นผนังวู้ดซีเมนต์บอร์ด
SJ03

สำหรับงานฉาบเก็บรอยต่อแผ่นผนังวู้ดซีเมนต์บอร์ด เช่น แผ่นผนัง, แผ่นฝ้า VIVA Board, งานโป๊วหัวตะปู เป็นต้น ปูนฉาบได้ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะกับงานเก็บรอยต่อแผ่นผนังวู้ดซีเมนต์บอร์ดทุกประเภท

คุณสมบัติ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก.15 เล่ม 1-2555

- เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากคู่ค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล

- ปรับสูตรเฉพาะเพื่อแผ่นผนังวู้ดซีเมนต์บอร์ด

- เนื้อปูนมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงสั่นสะเทือน

- ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน

- ขัดแต่งรอยต่อได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด

- สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขั้นตอนการเตรียมงาน

- พื้นที่ต้องการฉาบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษปูนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

- เตรียมรอยต่อให้ได้ความกว้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การผสม

- เทนํ้าสะอาดลงในภาชนะผสม และเทปูนตามลงไป ทำการกวนผสมเบื้องต้นด้วยเกรียงใบโพธิ์ ทำการปั่นให้เข้ากันด้วยสว่านและหัวปั่นปูน 

- ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 1-3 นาที จึงกวนอีกครั้งก่อนนำมาใช้ 

- ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อผสมแล้วไม่ควรผสมนํ้าเพิ่มเติมในภายหลัง

วิธีการใช้งาน

- ใช้สิงห์ปูนฉาบเก็บรอยต่อแผ่นผนังวู้ดซีเมนต์บอร์ดฉาบให้เต็มร่องรอยต่อ

- ติดเทปผ้าลงบนรอยต่อ และใช้เกรียงรีดเทปผ้าให้แนบกับร่องรอยต่อ จากนั้นตักปูนมารีดทับเทปผ้าให้ติดกับร่องรอยต่ออีกครั้ง

- รอจนปูนที่เติมเต็มร่องรอยต่อและเทปผ้าแห้งสนิท ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 20-30 นาทีหรือจนกว่าปูนจะแห้ง และฉาบทับหน้าอีกครั้งจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยความหนารวมทั้งหมดไม่ควรเกิน 3 มม.จากผิวหน้าแผ่น

- ควรทิ้งไว้ให้ผนังแห้ง 24-48 ชั่วโมง แล้วจึงทำการขัดด้วยกระดาษทรายนํ้าเบอร์ 160-180

รหัสSJ03
สีของปูนสีเทา
น้ำหนัก3 กก.
อัตราส่วนน้ำผสมปูน 4 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปี นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

Rizki Sadig