Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP03P

SINGHA LIGHT PLASTERING MORTAR


* ปูนฉาบมวลเบาสูตรพรีเมี่ยมเฟล็กซิเบิ้ลนาโนเทคโนโลยี SP03P

* งานฉาบผนังอิฐมวลเบา คุณภาพผนังระดับพรีเมี่ยม

* น้ำหนัก : 40 กก.

* พื้นที่การใช้งาน (ตรม./ถุง) : ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.8 ตร.ม.

* อัตราการผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง