Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SM03

สิงห์ กาวก่ออิฐมวลเบา สิงห์ม่วง 5 ดาว


ประเภทงาน

* งานก่อผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท กาวเหนียวพิเศษ

คุณสมบัติเด่น

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
* ให้การยึดเกาะสูง ยึดติดกับอิฐได้แน่น กาวเหนียวพิเศษ
* ก่อกาวได้แบบบาง ประหยัดและได้พื้นที่มาก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก : 40 กก.
* พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : อิฐหนา 7.5 ซ.ม. ก่อได้พื้นที่ 26 ตร.ม. โดยก่อที่ความหนา 2-3 มม.
* อัตราการผสม : น้ำสะอาด 10-11 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง