Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP03

สิงห์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา


  • ประเภทงาน

* งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท

  • คุณสมบัติเด่น

ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
ฉาบนุ่ม ลื่น เบามือช่าง

  •  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก 40 กก.
พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.6 ตร.ม. 
อัตราการผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง