Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP03P

สิงห์ ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรพรีเมี่ยม นวัตกรรมเฟล็กซิเบิ้ล นาโน เทคโนโลยี


  • ประเภทงาน

* งานฉาบอิฐมวลเบาสูตรเฟล็กซิเบิ้ล นาโน เทคโนโลยี คุณภาพผนังระดับพรีเมี่ยม

  • คุณสมบัติเด่น

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
* เพิ่มแรงยึดประสานเหนียวแน่นด้วย นวัตกรรมเฟล็กซิเบิ้ล นาโน เทคโนโลยี         (Flexible Nano Technology) ลดปัญหาการแตกร้าวของผนัง
* ใส่สารเพิ่มพื้นที่ ฉาบได้พื้นที่มากขึ้น
* ฉาบเหนียว นุ่ม แบบที่ช่างชอบ
* ใส่สารเคมีป้องกันความร้อน บ้านเย็น

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก : 40 กก.
* พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.8 ตร.ม.
* อัตราการผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง