Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

ST01E

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง อีโค่


* งานปูกระเบื้องขนาดไมเกิน 40X40 ซม. กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา * น้ำหนัก 20 กก. * พื้นที่การใช้งาน (ตรม./ถุง) : - เกรียงหวีขนาด 3x3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตร.ม. - เกรียงหวีขนาด 6x6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5-6 ตร.ม. - เกรียงหวีขนาด 10x10 มม. ได้พื้นที่ขนาด 2-3 ตร.ม.