Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP01

สิงห์ ปูนฉาบทั่วไป


  • ประเภทงาน

* งานฉาบผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อค, อิฐขาว

  • คุณสมบัติเด่น

ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
ฉาบนุ่ม ลื่น เบามือช่าง 

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก 40 กก.
พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.4 ตร.ม. 
อัตราการผสม : น้ำสะอาด 8-9 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง