Line URL
Line URL
Line URL
product

สิงห์กาวยาแนว สูตรมาตรฐาน
SY01

งานยาแนวร่องกระเบื้องที่มีความกว้าง 1-7 มม. สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำตามสัดส่วนผสมให้เข้ากันก็สามารถใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-S
- เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากคู่ค้ามาตรฐานสากล
- เพิ่มแรงยึดเกาะลดการหลุดล่อน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถใช้ได้ทั้ง พื้น-ผนัง
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ปราศจากสารพิษ

ขั้นตอนการเตรียมงาน

- การยาแนวต้องทำภายหลัง 48 ชม.หรือหลังกาวซีเมนต์บ่มตัวสมบูรณ์
- ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่น
- กรณียาแนวบนร่องกระเบื้องเดิมให้ใช้ตัวขูดร่องยาแนว ขูดร่องยาแนวเดิมออก จากนั้นปัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้กาวยาแนวที่จะลงใหม่นั้นออกมาเรียบเสมอเท่ากัน

การผสม

- นำสิงห์กาวยาแนว สูตรมาตรฐาน 1 กก. ผสมนํ้า 370 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นทิ้งไว้ 1-2 นาทีให้เคมีบ่มตัว
- ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชม. เมื่อผสมแล้ว ไม่ควรผสมนํ้าเพิ่มเติมในภายหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

- ใช้เกรียงยางปาดยาแนวให้เต็มร่อง โดยทำมุมเฉียง 45 องศา กับแนวร่อง
- ทิ้งไว้ให้กาวยาแนวเริ่มเซ็ตตัวประมาณ 30 นาที จึงใช้ฟองนํ้าชุบนํ้าหมาด เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วแล้วจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่ง
- เพื่อการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนวควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

รหัสSY01
สีของปูนสีขาว
น้ำหนัก1 กก.
อัตราส่วนน้ำผสมนํ้า 370 มิลลิลิตร ต่อปูน 1 กก.
พื้นที่ 4.5-5 ตร.ม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

6 เดือน นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม