Line URL
Line URL
Line URL
product

สิงห์ ซุปเปอร์ บอนด์
SSB1

น้ำยาประสานคอนกรีตพร้อมใช้งาน คุณภาพสูง ผลิตจาก Vinyl Acetate-Ethylene Emulsion ชนิดพิเศษ ผสมผสาน กับกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เนื้อกาวมีสีขาวสะอาด ชั้นฟิล์มยึดเกาะดีเยี่ยม และพลังยึดติด สูง ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

- แรงยึดเกาะสูง เพิ่มการรับแรงดันได้มากขึ้น

- ทนทานต่อเเรงดึงสูง มีความสามารถยืดหยุ่น

- ลดปัญหาการแตกร้าว ใช้ได้ทุกพิ้นผิว

- สามารถใช้ได้ทั้งงานฉาบและงานเท

ขั้นตอนการเตรียมงาน

- พื้นผิวคอนกรีตจะต้องสะอาดและปราศจากคราบสิ่งสกปรก สนิม จารบี น้ำมัน ฯลฯ

- ทำความสะอาดผิวคอนกรีตเก่าโดยใช้แปรงลวด แล้วใช้ลมเป่า ล้างผิวด้วยน้ำเพื่อกำจัดฝุ่นสะสมสิ่งสกปรก และเพื่อการยึดเกาะที่ดี

- ถ้าเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ควรสกัดให้ถึงชั้นเหล็กที่ไม่เป็นสนิม

วิธีการใช้งาน

- กรณีใช้ในการผสมคอนกรีต สำหรับงานเพิ่มความเเข็งแกร่งเพิ่มการยึดเกาะระหว่างปูนเก่าและปูนใหม่ ใช้น้ำยา SINGHA MORTAR SUPER BOND 2 ส่วน ผสมกับน้ำสะอาด 1 ส่วน นำส่วน ผสม ที่ได้ไปผสมกับคอนกรีตแทนน้ำ

- กรณีใช้ในการผสมปูนฉาบ สำหรับงานฉาบ เพิ่มการยึดเกาะ ลดการแตกร้าว ลดการแตกลายงา ซ่อมโครงสร้าง ใช้น้ำยา SINGHA MORTAR SUPER BOND 1 ส่วน ผสมน้ำสะอาด 1 ส่วน นำส่วนผสมที่ได้ไปผสมกับปูนอัตราส่วนที่ต้องการ ควรฉาบพื้นผิวปูนในขณะที่ตัวประสานยังเปียกอยู่ (อัตราส่วนงานผสมปูนฉาบที่แนะนำความหนาไม่เกิน 3-5 มม.)

- กรณีใช้เป็นตัวประสานซีเมนต์ทั่วไป ใช้น้ำยา SINGHA MORTAR SUPER BOND แบบไม่ผสมหรือผสมน้ำ 1:1 ผสมให้เข้ากัน นำส่วนผสมที่ได้ทาด้วยแปรงบนพื้นผิว หลังจากนั้นให้ฉาบ เท หรือปรับผิว ในขณะที่ตัวประสานยังเปียกหมาดและมีความเหนียวอยู่

รหัสSSB1
ลักษณะสินค้าน้ำสีขาว
น้ำหนัก5 ลิตร

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปี นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม