Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SG01

สิงห์ กาวซุปเปอร์กลู สูตรมัลติบอนดิ้ง เทคโนโลยี


  • ประเภทงาน

* งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ, ปูกระเบื้องทับกระเบื้องเก่า สามารถใช้ยึดติดวัสดุที่หลากหลาย เช่น เหล็ก, โฟม, ไม้และคอนกรีต

  • คุณสมบัติเด่น

* ผลิตจากจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
* ติดกับวัสดุได้หลากหลาย ด้วยมัลติบอนดิ้ง เทคโนโลยี 
* เหนียวแน่นพิเศษ ให้แรงยึดเกาะสูง 
* ปูทับกระเบื้องเก่า


  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* น้ำหนัก : 20 กก.
* พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) :
        - เกรียงหวีขนาด 3x3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตร.ม.
        - เกรียงหวีขนาด 6x6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5-6 ตร.ม.
        - เกรียงหวีขนาด 10x10 มม. ได้พื้นที่ขนาด 2-3 ตร.ม.
* อัตราการผสม : น้ำสะอาด 4 – 4.5 ลิตร ต่อกาว 1 ถุง ( 20 กก.)

  • ทดสอบตามมาตรฐาน

EN 12004:2007
* ISO 13007 part 2-4.4.4.2 or EN 1348-8.2
* ISO 13007 part 2-4.4.4.3 or EN 1348-8.3
* ISO 13007 part 2-4.4.4.4 or EN 1348-8.3
* ISO 13007 part 2-4.1 or EN 1346