Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SL01

ปูนเทปรับระดับ


  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* งานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง

* น้ำหนัก 40 กก.

  • มาตรฐานอุตสาหกรรม

* ASTM C109/C109M-13 

* ASTM C91/C91M-12