Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SM01

ปูนก่อทั่วไป


  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* งานก่อผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อค, อิฐขาว

* น้ำหนัก 40 กก.

  • มาตรฐานอุตสาหกรรม

มอก.598-2547