Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP01

ปูนฉาบทั่วไป


  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* งานฉาบผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อค, อิฐขาว

* น้ำหนัก 40 กก.

  • มาตรฐานอุตสาหกรรม

 มอก 1776-2542