Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP02

ปูนฉาบผิวคอนกรีต


  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* งานฉาบปาดผนังผิวคอนกรีตที่เรียบมัน อาทิ ผนังหล่อคอนกรีต, ผนังหล่อช่องลิฟท์ เสาคอนกรีต, คานคอนกรีต
* น้ำหนัก 40 กก.

  • มาตรฐานอุตสาหกรรม

มอก.1776-2542