Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SP03

ปูนฉาบอิฐมวลเบา


  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท
* น้ำหนัก 40 กก.

  • มาตรฐานอุตสาหกรรม

 มอก.2735-2559