Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

ST01E

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง อีโค่


  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

* งานปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 40X40 ซม. กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา
* น้ำหนัก 20 กก.
* พื้นที่การใช้งาน (ตรม./ถุง) :
     - เกรียงหวีขนาด 3x3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตร.ม.
     - เกรียงหวีขนาด 6x6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5-6 ตร.ม.
     - เกรียงหวีขนาด 10x10 มม. ได้พื้นที่ขนาด 2-3 ตร.ม.