Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
PRODUCT DETAIL

SG01

ปูนกาวซุปเปอร์กลู SG01


* น้ำหนัก : 20 กก.

* พื้นที่การใช้งาน (ตรม./ถุง) : - เกรียงหวีขนาด 3x3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตร.ม. - เกรียงหวีขนาด 6x6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5-6 ตร.ม. - เกรียงหวีขนาด 10x10 มม. ได้พื้นที่ขนาด 2-3 ตร.ม.

* อัตราการผสม : น้ำสะอาด 4 – 4.5 ลิตร ต่อกาว 1 ถุง (20กก.)