Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
INNOVATION PRODUCTS

SF01

สิงห์ ไฟเบอร์โค้ท สีเทา สูตรเฟล็กซิเบิ้ล นาโน พลัส+

ปูนซีเมนต์เบสชนิดพิเศษ สำหรับการใช้งานฉาบเก็บรอยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ฉาบพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ ตลอดจนการฉาบพื้นผิวที่หลากหลาย (Multi-Surface Coating) เช่น เหล็ก, โฟม, ไม้ , ปูน และผิวคอนกรีต

SC01

สิงห์ ไลท์เวทโค้ท สีเทา สูตรเฟล็กซิเบิ้ล นาโน พลัส+

ปูนซีเมนต์เบสผสมทรายชนิดพิเศษ สำหรับการใช้งานฉาบเก็บรอยต่อผนังพาเนลมวลเบา ตลอดจนการฉาบพื้นผิวที่หลากหลาย (Multi-Surface Coating) เช่น เหล็ก, โฟม, ไม้ , ปูน และผิวคอนกรีต

SW01

สิงห์ วอเตอร์ซีล

สิงห์ มอร์ตาร์ วอเตอร์ ซีล คือซีเมนต์ทากันซึมชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ส่วนผสมเดียว ทนต่อทุกสภาวะอากาศ

SG01

สิงห์ กาวซุปเปอร์กลู สูตรมัลติบอนดิ้ง เทคโนโลยี

งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ, ปูกระเบื้องทับกระเบื้องเก่า สามารถใช้ยึดติดวัสดุที่หลากหลาย เช่น เหล็ก, โฟม , ไม้และคอนกรีต