Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
INNOVATION PRODUCTS

SF01

ปูนฉาบไฟเบอร์โค้ท สีเทา

ใช้ฉาบพื้นผิวและปิดรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และสามารถฉาบได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย (Multi-Surface Coat) เช่น ผนังปูน, ผนังคอนกรีต, โฟม และเหล็ก

SC01

ปูนฉาบไลท์เวทโค้ท สีเทา

ใช้ฉาบพื้นผิวและปิดรอยต่อผนังพาเนลมวลเบาและ สามารถฉาบได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย(Multi-Surface Coat) เช่น ผนังปูน, ผนังคอนกรีต, โฟม และเหล็ก

SG01

ปูนกาวซุปเปอร์กลู สูตรมัลติบอนดิ้ง เทคโนโลยี

งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ, ปูกระเบื้องทับกระเบื้องเก่าสามารถใช้ยึดประสานกับวัสดุที่หลากหลากหลาย เช่น โฟม, คอนกรีต และเหล็ก