Line URL
Line URL
Line URL
product

standard มอก. 2735-2559

สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรละเอียด
SP03F

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ที่ผลิตผ่านระบบ การอบไอนํ้าความดันสูง (Autoclaved System) และ ระบบไม่ผ่านการอบไอนํ้า ความดันสูง (Non-Autoclaved System) ปูนฉาบได้นุ่ม ลื่น ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท

คุณสมบัติ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ฉาบได้นุ่ม ลื่น สะดวกต่อช่าง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- ผสมเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ช่วยยึดประสานเนื้อปูน ลดปัญหา
แตกร้าวของผนัง
- ผิวหน้างานที่ได้มีความเรียบ เนียน สีสวย
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 4 MPa*

ขั้นตอนการเตรียมงาน

- พื้นที่ต้องการฉาบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษคอนกรีตและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
- ทำการรดน้ำผนังที่ก่อจนอิ่มตัว ทิ้งไว้ให้หมาดควรสอบถามอัตราการให้น้ำจากผู้ผลิตบล็อคแต่ละยี่ห้อ

การผสม

- เทปูนลงในน้ำสะอาด และทำการผสมด้วยเครื่องมือผสม
- ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงกวนอีกครั้งก่อนนำมาใช้
- ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชม. เมื่อผสมแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มเติมในภายหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

- การฉาบชั้นแรกไม่ควรหนาเกิน 1.5 ซม.
- ทำการฉาบชั้นที่สอง ให้มีความหนารวมสองชั้น ไม่เกิน 2.5 ซม.
- ใช้ไม้สามเหลี่ยมปาดให้ปูนมีความหนาเท่ากันทั่วผนัง ทิ้งไว้ให้ปูนเซ็ตตัวหมาดๆ
- ใช้แปรงสลัดน้ำลงบนปูน ใช้เกรียงฉาบกับฟองน้ำลูบเกลี่ยผิวให้เรียบ
- ใช้ไม้กวาดปัดเม็ดทรายออกจากพื้นผิว

การบ่มน้ำ

- หลังจากฉาบแล้ว 24 ชม. ให้กลับมาบ่มน้ำ วันละ 1 ครั้ง ต่อไป 3-7 วัน
- ถ้าอากาศแห้ง และถูกแสงแดดจัดให้เพิ่มการบ่มน้ำเป็นวันละ 2-3 ครั้ง จนครบ 7 วัน

เพิ่มเติม

- ควรใช้งานร่วมกับสิงห์สกิมโค้ท เพื่อให้ได้งานผนังคุณภาพดีที่สุด
- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้ โดยผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตเครื่องแนะนำ
รหัสSP03F
สีของปูนสีเทา
น้ำหนัก40 กก.
อัตราส่วนน้ำ8.4-8.9 ลิตร ต่อ ถุง
พื้นที่ฉาบหนา 1 ซม. พื้นที่ 2.6-2.8 ตร.ม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

3 เดือน นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
Rizki Sadig