Line URL
Line URL
Line URL
product

สิงห์กาวซีเมนต์ สูตรมาตรฐาน
ST01

งานปูกระเบื้องเซรามิค , แกรนิตโต้ , หินอ่อน ขนาดสูงสุดที่ 60x60 ซม. ทั้งพื้น และผนังซีเมนต์ภายใน-ภายนอกอาคาร เนื้อปูนมีความเหนียว ปูได้ง่าย ลดการ ไหลตัว เมื่อปูกระเบื้องบนผนัง เหมาะสําหรับงานปูกระเบื้องตกแต่งสําหรับบ้าน และอาคารทุกประเภท

คุณสมบัติ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก. 15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนัง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ลดการไหลตัวของกระเบื้อง เมื่อปูกระเบื้องบนผนัง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ขั้นตอนการเตรียมงาน

พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก , ฝุ่น , นํ้ามัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษปูนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

การผสม

- เทปูนลงในน้ำสะอาด และทำการผสมด้วยเครื่องมือผสม
- ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงกวนอีกครั้งก่อนนำมาใช้
- ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชม. เมื่อผสมแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มเติมในภายหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

- ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องให้พอดีกับกระเบื้อง ที่ต้องการจะทำการปูแต่ละครั้ง
- ใช้ด้านหวีปาดกาวซีเมนต์เป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง โดยความหนาของกาวควรอยู่ที่ 2-10 มม.
- ปาดกาวซีเมนต์บางๆบนหลังกระเบื้องให้เต็มแผ่น
- ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่วทั้งแผ่น
- เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะบนหน้ากระเบื้องให้สะอาด
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

การยาแนวกระเบื้อง

หลังปูกระเบื้องแล้ว ควรบ่มทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วจึงทำการยาแนวกระเบื้อง

เพิ่มเติม

- สามารถปูกระเบื้องได้ทันที โดยไม่ต้องนำกระเบื้องไปแช่น้ำ
- หลังปูกระเบื้องเสร็จแล้ว 24-48 ชั่วโมง สามารถเปิดสัญจรได้ทันที
รหัสST01
สีของปูนสีเทา
น้ำหนัก20 กก.
อัตราส่วนน้ำ5.3-5.5 ลิตร ต่อ ถุง
ขนาดกระเบื้องสูงสุด 60x60 ซม. 
พื้นที่ ตามขนาดซี่เกรียงหวี
- 3x3 มม. ได้พื้นที่ 7-8 ตร.ม.
- 6x6 มม. ได้พื้นที่ 5-6 ตร.ม.
- 10x10 มม. ได้พื้นที่ 2-3 ตร.ม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

6 เดือน นับจากวันที่ผลิต ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
Rizki Sadig